CHUCK 1970S

CHUCK 1970S

Chuck Taylor All Star 1970s Psy-Kicks

# 164209C
Drake Price: 1.900.000 đ

Chuck Taylor All Star 1970s Psy-Kicks

# 164214C
Drake Price: 1.800.000 đ

Chuck Taylor All Star 1970s Psy-Kicks

# 164212C
Drake Price: 1.800.000 đ

Chuck Taylor All Star 1970s Vintage Canvas

# 163297C
Drake Price: 1.700.000 đ

Chuck Taylor All Star 1970s Vintage Canvas

# 163299C
Drake Price: 1.600.000 đ

Chuck Taylor All Star 1970s Wahsed Canvas Ox

# 164713C
Drake Price: 1.700.000 đ

Chuck Taylor All Star 1970s

# 162050
Drake Price: 1.850.000 đ

Chuck Taylor All Star 1970s

# 162058
Drake Price: 1.750.000 đ

Chuck Taylor All Star 1970s

# 162056
Drake Price: 1.850.000 đ

Chuck Taylor All Star 1970s

# 162065
Drake Price: 1.750.000 đ

Chuck Taylor All Star 1970s Base Camp Suede

# 162373
Drake Price: 1.800.000 đ

Chuck Taylor All Star 1970s Base Camp Suede

# 162374
Drake Price: 1.700.000 đ

Chuck Taylor All Star 1970s Base Camp Suede

# 162371
Drake Price: 1.800.000 đ

Chuck Taylor All Star 1970s Base Camp Suede

# 162375
Drake Price: 1.700.000 đ

Chuck Taylor All Star 1970s Base Camp Suede

# 162372
Drake Price: 1.800.000 đ

Chuck Taylor All Star 1970s Base Camp Suede

# 162376
Drake Price: 1.700.000 đ

Chuck Taylor All Star 1970s Patented 90's

# 162437
Drake Price: 1.600.000 đ

Chuck Taylor All Star 1970s Patented 90's

# 162438
Drake Price: 1.600.000 đ

Chuck Taylor All Star 1970s Goretex

# 162347
Drake Price: 2.100.000 đ

Chuck Taylor All Star 1970s Vintage Canvas Mountaineering

# 162365
Drake Price: 1.600.000 đ

Chuck Taylor All Star 1970s Vintage Canvas Mountaineering

# 162367
Drake Price: 1.500.000 đ

Chuck Taylor All Star 70s Full Gator

# 561762
Drake Price: 2.100.000 đ

Chuck Taylor All Star 70s Full Gator

# 561760
Drake Price: 2.100.000 đ

Chuck Taylor All Star 70 Sun Bleached Asphalt

# 161506
Drake Price: 1.500.000 đ